agusia-mamba - dodaj komentarz

Temat: Badanie lekarskie- kierunek prawo
...I stopnia), geografia specjalność kształtowanie środowiska przyrodniczego (studia I i II stopnia), geologia (studia I i II stopnia), geologia specjalność gospodarka zasobami mineralnymi i wodnymi (studia I stopnia). 3. Zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 2, wymagane jest wyłącznie od kandydatów przyjętych na kierunki studiów wymienione w ust. 2 i składane jest w dziekanacie nie później niż do 1 października. 4. Skierowanie oraz druk zaświadczenia lekarskiego przesyłane są przez Dział Nauczania kandydatom przyjętym na kierunki studiów wymienione w ust. 2. Amen
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=3138Temat: Maxim Internatinal Employment Agency Poland
...Osoba wyjeżdżająca z naszej firmy posiada ubezpieczenie, warunki zatrudnienia, zagwarantowane zakwaterowanie i dojeżdża naszymi sprawdzonymi środkami na miejsce przeznaczenia. Osoby zainteresowane podpisaniem umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy potwierdzający przybycie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w Łodzi w dniu 7.05.2007. Wszyscy kandydaci powinni zabrać ze sobą na spotkanie rekrutacyjne: - druk zaświadczenia lekarskiego podpisanego przez lekarza rodzinnego -dowód osobisty lub paszport (ksero) -zdecydowani na podpisanie umowy w przypadku akceptacji warunków z obu stron -jedno zdjęcie WARUNKI ZATRUDNIENIA I WYNAGRODZENIA: Mężczyźni i kobiety wiek od 18-40 lat, dobry stan zdrowia, osoba nie karana, bez znajomości języka angielskiego. Wynagrodzenie otrzymuje się głównie na akord lub wg. Stawki za godzinę 5,35GBP/h....
Źródło: forum.oszukany.pl/viewtopic.php?t=416